Wet- en Regelgeving


Regeling Dienstverlening aan Huis


In bovenstaand filmpje leggen we uit hoe de Regeling Dienstverlening aan Huis werkt.

Persoonlijke dienstverlening speelt zich vaak af bij particulieren thuis. Het is voor de overheid daardoor onmogelijk om intensief te controleren op zwart werken. Om wit werken te bevorderen, heeft de overheid in 2007 de 'Regeling Dienstverlening aan Huis' in het leven geroepen. Als opdrachtgever kunt u eenvoudig en zonder hoge lasten een particuliere dienstverlener inhuren.

Wilt u ondersteunende begeleiding en gebruik maken van de 'Regeling Dienstverlening aan Huis'? Dan dient uw verzorger aan de volgende voorwaarden te voldoen:

 • De ondersteunende begeleider voert taken zelf uit die door u zijn opgegeven;
 • De ondersteunende begeleider dient tenminste het wettelijk minimum uurloon te ontvangen. Indien u een begeleider zoekt via 'Ik zoek een Ondersteunende Begeleider', dan is dat altijd het geval;
 • U bent de werkgever, de ondersteunende begeleider is de werknemer. Er is dus sprake van een gezagsverhouding en de werknemer dient daardoor de door u opgegeven taken uit te voeren;
 • De ondersteunende begeleider werkt niet meer dan drie dagen per week voor u;
 • De ondersteunende begeleider heeft recht op 8% vakantietoeslag. Indien u uw begeleider aanvraagt via 'Ik zoek een Ondersteunende Begeleider' dan zit de vakantietoeslag al bij het loon inbegrepen;
 • De ondersteunende begeleider dient zijn of haar inkomsten op te geven bij de Belastingdienst;
 • De ondersteunende begeleider heeft recht op vakantie. Hier hoeft u tevens niets extra's voor te betalen als u via ons uw begeleider aanvraagt;
 • U hebt geen ontslagvergunning nodig wanneer u de ondersteunende begeleider wilt ontslaan. Wel dient de afgesproken opzegtermijn in acht genomen te worden.
  NB: Indien u geen opzegtermijn afspreekt met de ondersteunende begeleider geldt de wettelijke opzegtermijn van één maand;
 • U hoeft als werkgever geen loonbelasting en werknemersverzekering af te dragen.

Bij ziekte van uw ondersteunende begeleider raden wij u aan om in overleg een 'inhaaldatum' te plannen. Datzelfde geldt voor de vakantie van de ondersteunende begeleider. Het recht op vakantie is al verrekend in het loon van de begeleider. 

De taken van een Ondersteunende Begeleider:
Een ondersteunende begeleider voert verschillende taken bij u uit. Hieronder vallen uiteraard het plannen van dagelijkse of wekelijkse bezigheden en het praktisch organiseren van verschillende zaken uit het dagelijks leven, maar een ondersteunende begeleider mag ook andere taken uitvoeren, zoals:

 • Wassen;
 • Strijken;
 • Koken;
 • Schoonmaken;
 • De hond uitlaten;
 • Boodschappen doen; 
 • Medicijnen ophalen;
 • Oppassen;
 • Huishoudelijke hulp – alfahulp;
 • Zorg verlenen (ook via PGB).

Er wordt vaak gedacht aan het uitvoeren van taken in en om het huis. Het is niet zo dat werkzaamheden altijd in en om het huis van de werkgever moeten gebeuren. Uw ondersteunende begeleider mag ook met u naar buiten en activiteiten ondernemen.

Het contract
Wanneer de ondersteunende begeleider bij u aan de slag gaat, is het verstandig om afspraken schriftelijk vast te leggen. Hierbij moet u denken aan het aantal uren dat gewerkt dient te worden, het loon en de tijden waarop de begeleider komt werken. Wanneer u via ons een ondersteunende begeleider zoekt dan krijgt u toegang tot een voorbeeldcontract. Deze kunt u gebruiken bij het opstellen van het contract met uw ondersteunende begeleider.


Wet koop op afstand

Wanneer u een aankoop doet via de telefoon of via het internet, kan dit vallen onder de 'Wet koop of afstand'. In deze wet staat dat u zeven dagen bedenktijd krijgt als u een product op afstand koopt. U kunt hierdoor thuis het product bekijken, en alsnog beslissen of u het product wilt houden of niet. Wanneer u het product toch niet wilt aankopen, kunt u het product binnen zeven dagen terugsturen en ontvangt u uw geld terug. Indien u een dienst koopt gaat de bedenktijd in op het moment dat u de dienst besteld hebt. 

Uitzonderingen

Niet elke aankoopt die u doet via de telefoon of het internet is een koop of afstand. De volgende uitzonderingen zijn hierop van toepassing:

 • Reizen die worden geboekt via het internet;
 • Producten die aan tijd gebonden zijn, zoals tijdschriften;
 • Producten die speciaal voor u worden gemaakt;
 • Producten die snel vergaan, zoals etenswaar;
 • Een dienst die direct na het indienen van de aanvraag begint.

Onder deze uitzonderingen valt ook het aanvragen van een ondersteunende begeleider. Wanneer u namelijk bij ons een ondersteunende begeleider aanvraagt, hebt u te maken met een dienst die speciaal voor u wordt 'gemaakt'. Onze medewerkers gaan immers aan de hand van uw wensen op zoek naar een geschikte begeleider.  Bij het aanvragen geeft u ons toestemming om direct te beginnen met zoeken. De zoektocht naar een geschikte begeleider start dus ook direct na uw aanvraag.

Indien de aangeboden begeleider niet voldoet aan uw wensen, kunt u dit binnen één jaar aangeven. Wij gaan dan gratis voor u op zoek naar een vervangende begeleider. 


Wilt u profiteren van onze service?

Ziekte

Als de schoonmaakster ziek is, moet u officieel gezien de eerste zes weken 70% doorbetalen (art. 7:629 lid 2 BW). Toch merken we dat de meeste mensen afspreken dat de schoonmaakster op een andere dag langs komt om de uren in te halen. U kunt dit zelf met de schoonmaakster afspreken en eventueel vastleggen in het contract. 

Indien de schoonmaakster langdurig ziek is, kunt u bij ons wel een nieuwe schoonmaakster aanvragen. Dit valt meestal nog onder onze garantie. 


Schrijf u hier in voor ondersteunende begeleiding!