Veelgestelde vragen

Algemene vragen

 Financiële vragen

 Procedurele vragen

 Wetgeving

 Overige vragen

Algemene vragen

Hoe regel ik een ondersteunende begeleidster via jullie?

U hoeft alleen een aanvraag bij ons te doen door het inschrijfformulier in te vullen, de rest doen wij voor u. 

Vinden jullie gegarandeerd een ondersteunende begeleidster voor mij?

Wij hebben de grootste database van Nederland. De kans dat wij geen ondersteunende begeleidster voor u hebben, is klein. Het kan echter voorkomen dat wij op het moment van uw aanvraag geen ondersteunende begeleidster hebben die aan uw opgegeven eisen voldoet. Als dit het geval is, hoort u dit binnen elf werkdagen na het indienen van uw aanvraag.

Wat als de ondersteunende begeleidster niet aan mijn wensen voldoet?

Op het moment dat wij een kandidaat voor u hebben gevonden, maakt u kennis. Als de ondersteunende begeleidster toch niet aan uw wensen voldoet of als u gewoon geen klik heeft, kunt u dit bij ons aangeven. Wij gaan dan voor u op zoek naar een nieuwe kandidaat. Wij blijven kosteloos zoeken naar een geschikte kandidaat voor u tot u een ondersteunende begeleidster heeft. Deze garantie geldt gedurende de hele looptijd van uw abonnement. 

Zijn jullie ook actief in mijn woonplaats?

Ja, wij zijn actief in heel Nederland. U kunt zich op onze site aanmelden. Daarna kunt u een ondersteunende begeleidster aanvragen.

Welke leeftijd heeft de ondersteunende begeleidster?

Onze ondersteunende begeleidster zijn minimaal zestien jaar oud.

Ik ontvang geen mail van jullie, hoe kan dat?

Het kan voorkomen dat meerdere e-mails van ons in uw 'spambox' of map met ongewenste mail terecht komen. Kijk dus ook af en toe in deze mappen. Mocht u dan alsnog geen e-mail van ons ontvangen, dan kunt u altijd contact met ons opnemen.

Kunnen jullie mij garanderen dat ik wordt gekoppeld aan een ondersteunende begeleidster met ervaring?

Wij streven naar goede ondersteunende begeleidster. Als u met zekerheid gekoppeld wilt worden aan een ondersteunende begeleidster met ervaring, verwijzen wij u graag door naar www.tophulp.nl. Hier staan uitsluitend ondersteunende begeleidster ingeschreven die hebben bewezen een tophulp te zijn.

Is de ondersteunende begeleidster altijd een vrouw?

Nee. Iedereen kan zich bij ons inschrijven. U krijgt dus niet per se een vrouwelijke ondersteunende begeleidster.

Wat wordt er gedaan om de kwaliteit van de ondersteunende begeleidster te vergroten?

Wij bieden al onze ondersteunende begeleidster een schoonmaaktraining aan om de kwaliteit te verbeteren. De ondersteunende begeleidster ontvangen hiervoor een certificaat. 

Financiële vragen

Hoe betaal ik mijn abonnement?

U betaalt de maandelijkse kosten via een automatische incasso. Wij zullen uiteraard nooit zonder uw toestemming geld van uw rekening afschrijven.

Ik heb nog geen ondersteunende begeleidster, moet ik al maandelijks betalen?

Nee. U betaalt pas als wij een ondersteunende begeleidster voor u hebben gevonden. Op dat moment start uw abonnement.

Betaal ik aan jullie of aan de ondersteunende begeleidster zelf?

U betaalt rechtstreeks aan de ondersteunende begeleidster. U betaalt de ondersteunende begeleidster altijd een standaard uurtarief van € 12,50. Maak met de ondersteunende begeleidster afspraken over de uitbetaling van de gewerkte uren. 

Betaal ik de ondersteunende begeleidster nog vakantiegeld?

Nee. Bij het uurtarief van € 12,50 zit het vakantiegeld al inbegrepen. 

Wat kan ik voor het uurtarief van € 12,50 van mijn ondersteunende begeleidster verwachten?

Alle taken in en rondom het huis die de ondersteunende begeleidster in uw opdracht uitvoert, vallen onder het uurtarief. Hierbij kunt u denken aan schoonmaaktaken, wassen, werk in de tuin of het halen van uw boodschappen.

Ik wil mijn abonnement opzeggen, hoe doe ik dat?

U sluit het abonnement altijd voor minimaal een jaar af. Na dit jaar kunt u uw abonnement per maand opzeggen. Dit doet u in uw persoonlijke account.

Waar zijn de maandelijkse kosten van het abonnement voor?

Met het schoonmaakabonnement heeft u veel voordeel. U betaalt maandelijks een klein bedrag voor dekking bij schade, garantie gedurende de looptijd van uw abonnement, vervangende hulp en ons online administratieprogramma.

Procedurele vragen

Moet ik zelf voor schoonmaakmiddelen zorgen of neemt de ondersteunende begeleidster die mee?

U dient zelf schoonmaakmiddelen te regelen. Via ons kunt u korting op kwalitatief goede schoonmaakmiddelen krijgen.

Hoe zit het met een contract tussen mij en mijn ondersteunende begeleidster?

Wanneer u een ondersteunende begeleidster in dienst heeft, heeft u wettelijk gezien een arbeidsovereenkomst met deze persoon. Dit kan zowel een mondelinge als een schriftelijke afspraak zijn over de inhoud van het werk, de uitbetaling van het loon, de werktijden enzovoort. U kunt hiervoor ons standaard contract gebruiken. U kunt dit contract downloaden zodra u een aanvraag hebt ingediend.

Wat moet ik doen als mijn ondersteunende begeleidster ziek is?

U kunt het beste een nieuwe dag afspreken om de uren in te halen. Volgens de Nederlandse wet (art. 7:629 lid 2 BW) moet u de eerste zes weken 70% doorbetalen. Dit is natuurlijk niet nodig als de gemiste uren ingehaald worden. Iedere ondersteunende begeleidster in Nederland heeft recht op doorbetaling bij ziekte. Als uw ondersteunende begeleidster erg lang ziek is, zoeken wij vervanging voor u.

Waar kan ik terecht met een klacht?

U kunt contact met ons opnemen. Onze medewerkers nemen uw klacht in behandeling en zoeken samen met u naar een passende oplossing. Bent u niet tevreden met de afhandeling van uw klacht, dan kunt u ons klachtenformulier invullen. Uw klacht wordt vervolgens door de directie nogmaals in behandeling genomen.

Wetgeving

Moet ik mijn ondersteunende begeleidster opgeven aan de Belastingdienst?

Als uw ondersteunende begeleidster maximaal drie dagen per week bij u werkt, dan valt deze onder de regeling 'vrijgesteld huispersoneel'. Alle werkzaamheden die in en rondom de woning plaatsvinden vallen onder deze regeling. Concreet houdt de regeling in dat u als opdrachtgever geen loonbelasting en premies afdraagt als u maximaal drie dagen per week met dezelfde ondersteunende begeleidster samenwerkt. De ondersteunende begeleidster hoeft zich niet in te schrijven bij de KvK en geen btw te heffen. 

U moet uw ondersteunende begeleidster wel aanmelden bij de Belastingdienst als deze vier of meer dagen per week bij u werkt. In dit geval dient u tevens zelf de salarisadministratie uit te voeren. Let er op dat u uw ondersteunende begeleidster op tijd bij de Belastingdienst aanmeldt. Indien u de salarisadministratie niet zelf kunt of wilt uitvoeren, kunt u contact met ons opnemen. Wij kunnen u dan, indien gewenst, in contact brengen met een administratiekantoor.

Is mijn ondersteunende begeleidster aansprakelijk voor schade?

Nee. In ons abonnement is vergoeding voor schade, ongevallen of diefstal opgenomen. U kunt een schadeclaim indienen via deze vergoeding. Als de schade niet gedekt wordt door uw eigen verzekering of als u eigen risico moet betalen, kunt u terugvallen op deze vergoeding.

Overige vragen

Is het ook mogelijk om jullie in te schakelen als er sprake is van zorgbehoefte?

Ja. Als u een Persoonsgebonden Budget (PGB) ontvangt, verwijzen wij u door naar www.pgb-huishoudelijkehulp.nl. Deze website is ook een initiatief van ons, maar richt zich speciaal op mensen die een PGB ontvangen.

PGB is een bijdrage die u ontvangt wanneer u wegens ziekte, handicap of ouderdom zorg nodig hebt en is een alternatief voor reguliere zorg via een zorginstelling. Is er sprake van een zorgbehoefte, maar ontvangt u geen Persoonsgebonden Budget? Neem dan contact op met uw gemeente (WMO). Zij kunnen nagaan of u recht hebt op PGB.

Kan ik voor mijn bedrijf een ondersteunende begeleidster aanvragen?

Ja. Via Schoonmaakstervoorbedrijven.nl kunt u een ondersteunende begeleidster aanvragen voor uw bedrijf. 

Ik ben op zoek naar een ondersteunende begeleidster tijdens mijn zwangerschap en na de bevalling. Kan dat?

U kunt een tijdelijke ondersteunende begeleidster regelen via Huishoudhulprondombevalling.nl.